Soma bøger

Soma forlag og andre udgivelser

Forlaget, der blev etableret i 1995, udgiver lærebøger og manualer af Jens-Erik Risom, som er af relevans for den meditative praksis. Bøger og manualer kan købes hos forlaget ved at sende os en mail på jenserikrisom@livspraksis.dk

Forlagets udgivelser omfatter:

  • Nærværsmeditation – enkle anvisninger og en indføring i den gradvise metode
  • En amerikansk udgave af bogen blev under titlen Presence Meditation – the Practice of Life Awareness udgivet af North Atlantic Books i 2010. Den kan bl.a. købes på amazon.com

I 2021-23 er der planlagt tre udgivelser med titlerne:

  • Se ind – meditationens vej gennem fordybelse af mindfulness
  • Bevidsthedens syv ansigter – vejledning i meditation i lyset af zen
  • Bevidsthedsmusik – praksistekster for fremtiden.

Udover disse bøger har Jens-Erik på andre forlag senest udgivet:

  • Mindfulness og meditation i liv og arbejde, Hans Reitzel, 2013
  • Spiritualitet i vor tid – en udviklingsvej baseret på Jes Bertelsens kortlægninger og praksis, Indblikbøger, 2020

En række af Jens-Eriks tidligere, men udsolgte bøger, vil i de kommende år blive udgivet i e-bogs-format af Lindhardt & Ringhof. Det drejer sig bl.a. om Selvudviklingens Tao og På sporet af elefanten. Nærmere oplysninger vil blive bragt her på hjemmesiden, når de foreligger.