LISBET WAAGNER

Livsvejledning

Konsultationerne med behandling, rådgivning og vejledning har som sigte personlig og eksistentiel afklaring, samt indøvelse af et dybere forankret nærvær.

Motivation til dette arbejde kan være et ønske om stresshåndtering og indre ro og om livsafklaring og selvindsigt. At finde sit eget indre ståsted handler ikke mindst om at åbne for ressourcer, der kan uddybe kontakten indadtil gennem kropsbevidsthed og udadtil som øget centrering og evne til indføling.

Konsultationen vil altid inkludere en kropslig forankring, hvor dialogen med ord efterfølges af arbejde med åndedrætsbevidsthed, afspænding og indre opmærksomhed. Denne forankring muliggør integration – en syntese mellem viden og erkendelse og et levende nærvær i kroppen. Kropsbehandlingen kan medvirke til at forløse stress og frisætte gamle mønstre – og derigennem åbne for fornyet balance og vitalitet.

Nærmere oplysninger og tidsbestilling i København, Odsherred eller Nr. Snede:

Tlf. 51 94 02 96 eller lisbetwaagner@livspraksis.dk

Lisbet er uddannet i afspænding og kropsterapi, bl.a. i eutoni og Rolf metode. Har siden 1996 været fast lærer i kropsbevidsthed og kommunikation ved Den danske Scenekunstskole, i de sidste 15 år på Musical Akademiet i Fredericia. Privatpraktiserende behandler og vejleder med fokus på kropsnærvær og eksistentiel rådgivning.