Jens-Erik Risom

Kurser, uddannelser og praksisvejledning

Undervisningen i meditation sigter mod opdagelsen af et vågent nærvær bag tanker, følelser og andre indhold i sindet. Nærværsmeditationen udgør en usekterisk og komplet vej til opmærksomhedstræning. Den kendes også under navne som vidnemeditation og mindfulness meditation.

Skolen for Anvendt Meditation blev stiftet af Jens-Erik Risom i 2008. Målsætningen er at formidle viden, værktøjer og kompetencer inden for nærværsmeditationens forskellige anvendelsesområder, herunder klinisk, integrativ og innovativ meditation. Skolen tilbyder professionelle træningskurser og uddannelsesforløb. Har siden 2011 stået for en række 3-årige uddannelser til mindfulness-instruktør og meditationsformidler.

Ud over denne grundlæggende del af undervisningen er der to yderligere typer af træning. Den ene forbinder sig gennem neutral iagttagelse og panoramisk opmærksomhed med det psykoterapeutiske arbejde i retning af personlig modning, hvor indsigt gennem et levende nærvær kan støtte kontakt, integration og erkendelse.

Den anden type træning handler om den videregående praksis med dobbeltrettet bevidsthed, hjertekontakt og stille kontemplation. Disse dybe praksisformer kan åbne i retning af menneskets essentielle natur – det som ligger til grund for ens personlighed og livsopgave og al livsoplevelse.

Nærmere oplysninger om igangværende og kommende træningskurser, retreats og uddannelser kan findes på Skolens hjemmeside www.anvendtmeditation.dk

For mennesker, der har fulgt undervisningen i meditation, er der mulighed for individuelle praksissamtaler med Jens-Erik i Nr. Snede. Forespørgsel om konsultationer kan ske på jenserikrisom@livspraksis.dk

Jens-Erik – også kendt under navnet Saty – er oprindelig uddannet i kinesisk medicin i England og Kina og har i mere end 40 arbejdet med meditation, bl.a. på studieophold i Indien og Fjernøsten. Har i en årrække modtaget undervisning af den danske dzogchen-lærer Jes Bertelsen. Leder og underviser på Skolen for Anvendt Meditation. Forfatter af bl.a. Nærværsmeditation, Mindfulness og meditation i liv og arbejde og Spiritualitet i vor tid.