soma forlag


SOMA UDGIVELSER

Soma forlag blev grundlagt i 1995 med det formål at publicere undervisningsmateriale til uddannelsen i kinesisk medicin og kropsbehandling. Der blev i 1990'erne udgivet ialt fire bind af "Soma behandling", hvor Soma henviste til "Systematiseret orientalsk medicin & afspænding". I 2004 blev de fire bind i en revideret udgave udgivet på Borgens forlag under titlen "Akupunkturens metode". Se under Andre bøger for en nærmere beskrivelse af denne lærebog i traditionel kinesisk medicin.
 
Forlagets seneste udgivelse er nedenstående titel, der bl.a. er tænkt som et supplement til undervisningen i meditation som livspraksis. 


NÆRVÆRSMEDITATION – enkle anvisninger og en indføring i den gradvise metode

En opsummering af 10 års undervisningserfaring med indre fordybelse gennem neutral iagttagelse og valgløs opmærksomhed. Bogen har fire dele: Basis, Nuet, Vejen og Verden. Efter en beskrivelse af arbejdet med koncentration gennemgås 10 trin i retning af det meditative nærvær. Bogen rummer endvidere en række konkrete øvelser som kan hjælpe til opdagelsen af vidnebevidstheden, i nogle sammenhænge kaldet mindfulness. Afslutningsvist gennemgås en konkret livspraksis, der kan støtte arbejdet med meditation.
Soma forlag. 88 sider. Pris kr. 125. 
 

PRESENCE MEDITATION - NÆRVÆRSMEDITATION PÅ ENGELSK

Jens-Erik Risoms  bog: Presence Meditation udkom i 2010. Den er udgivet af North Atlantic Books i USA og er en udbygget og revideret udgave af den danske titel. Pris kr. 125.
 

Begge bøger kan bestilles ved at sende en e-mail med titlen, samt navn, adresse og tlf. til info@æovspraksis.dk og samtidig indsætte beløbet plus kr. 25 til forsendelse på konto 7247 1087980. Bogen vil blive fremsendt efter betalingen er registreret. Bøgerne kan også købes gennem www.indblikboger.dk.