behandling og eksistentiel rådgivning

INDIVIDUEL KONSULTATION


Konsultationerne med behandling, rådgivning og vejledning har som sigte personlig og eksistentiel afklaring, samt indøvelse af et dybere forankret nærvær.


Motivation til dette arbejde kan være behovet for stresshåndtering og -forebyggelse, muligheden for vejledning og selvindsigt, eller ønsket om at åbne for ressourcer, der kan uddybe kontakten indadtil gennem kropsbevidsthed og udadtil som øget centrering og evne til indføling.


Konsultationen vil altid inkludere en kropslig forankring, hvor dialogen med ord efterfølges af arbejde med åndedrætsbevidsthed, afspænding og indre opmærksomhed. Denne forankring muliggør integration – en syntese mellem viden og erkendelse og et levende nærvær i kroppen. Kropsbehandlingen kan medvirke til at forløse stress og frisætte gamle mønstre – og derigennem åbne for fornyet balance og vitalitet.

Pris kr. 850 pr. time.

Nærmere oplysninger og tidsbestilling i København, Århus eller Nr. Snede:

Tlf. 51 94 02 96 eller lisbetwaagner@livspraksis.dk 

 

 

 

 

LISBET WAAGNER

f. 1959, uddannet i afspænding og kropsterapi. I meditativ træning hos dr. phil. Jes Bertelsen og underviser ved Vækstcenteret i Nr. Snede. Siden 1996 fast lærer i kropsbevidsthed ved Skuespillerskolen ved Århus Teater. Egen praksis med kropsbehandling og eksistentiel supervision.