andre bøger


MEDITATION OG INDRE UDVIKLING:


MINDFULNESS OG MEDITATION I LIV OG ARBEJDE. Hans Reitzels forlag, 223 sider. Pris kr. 300. Bogen giver en grundig gennemgang af mindfulness-fænomenet og meditative praksis, herunder dens historiske baggrund, virkningsmekanismer og anvendelsesmuligheder.

 

 “Blandt litteraturen om mindfulness rager denne bog op ved sin præcision, ved forfatterens indlysende personlige sagkundskab og ved den grundige og pædagogiske omhu, hvormed den sætter bevidsthedstræning ind i en store sammenhæng.”  (Peter Høeg)

 

NÆRVÆRSMEDITATION – enkle anvisninger og en indføring i den gradvise metode

Soma forlag. 88 sider. Pris kr. 125. Se under Soma forlag for en nærmere beskrivelse af denne bog. 
 
PÅ SPORET AF ELEFANTEN – vejvisere til sundhed, selvkendskab og spiritualitet.
Både en indføring i den integrale tænkemåde og en oversigt over lødige alternativer inden for sundhedsfremme og psykoterapi. Herudover en analyse af spiritualitet i et nutidigt lys og en gennemgang af konkrete forsøg på en bevidst livspraksis, blandt andet vækstcenterpædagogikken.
Borgens forlag. Pris kr. 125.
 
 
SUNDHEDSSTRATEGIER:

AKUPUNKTURENS METODE – lærebog i traditionel kinesisk medicin
Borgens forlag. Pris kr. 300.

Bøgerne kan bestilles ved at sende en e-mail med titlerne, samt navn, adresse og tlf. til info@livspraksis.dk og samtidig indsætte beløbet plus kr. 35 til forsendelse på konto 7247 1087980. Bøgerne vil blive fremsendt efter betalingen er registreret.