Meditation som livspraksis


NÆRVÆRSMEDITATION


Meditation forstås her som udfoldelsen af et vågent nærvær bag tanker, følelser og andre indhold i sindet. Nærværsmeditationen udgør en usekterisk og komplet vej til opmærksomhedstræning. Den kendes også under navne som vidnemeditation og mindfulness meditation.

Nyere forskning har påvist, at evnen til at være opmærksom i nuet er en potent modgift til mange former for stress, udbrændthed, følelsesmæssig uligevægt, depression og uro (Astin, 1997). Det har ligeledes vist sig at den professionelles egen meditationspraksis har målbare effekter i arbejdet med andre, f.eks. i den kliniske psykologi (Nickel, 2007). Endelig har en række undersøgelser af mediterende påvist positive ændringer af både hjernefunktion og immunsystem (Davidson m.fl., 2003).

Undervisningen i meditation som livspraksis drejer sig om åbning af nærværsevnens dybere potentialer. Formålet er at træne og videreudvikle bevidsthedsmæssige og empatiske kompetencer, som kan befrugte såvel det personlige som det professionelle liv.

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
JENS-ERIK RISOM
 f. 1951, uddannet i kinesisk medicin i England og Kina, forfatter (bl.a. under navnet Satyarthi). I meditativ træning hos Jes Bertelsen og lærer ved Vækstcenteret i Nr. Snede siden 1985. Grundlægger af Skolen for Anvendt Meditation i 2008 og underviser i nærværsmeditation (mindfulness) og dobbeltrettet bevidsthed med sigte på selvregulering, ressourcefremme og bevidsthedsudvikling. Har senest udgivet bøgerne  "Nærværsmeditation", en praktisk indføring i meditativ fordybelse (Soma forlag) og "Mindfuldness og meditation i liv og arbejde" (Hans Reitzels forlag).