DET AUTENTISKE SELV

  
DET AUTENTISKE SELV

Træningen i mindfulness og empati kan muliggøre en kontakt med et indre ståsted, en dybere centrering, der bærer menneskets essentielle kvaliteter. Ved meditativt at slippe de almindelige identifikationspunkter i personligheden - gennem neutral iagttagelse og empatisk accept - kan bevidstheden begynde at frisætte sig eller åbne sig i retning af et større hele. Denne vidnebevidsthed kan gradvist - for nu at bruge C. G. Jungs kortlægning - begynde at inkludere skyggen, det modsatkønnede og visdomsarketypen - ind mod det autentiske selv.

Gennem en sådan personlig integrations- og modningsproces, stimuleret af meditativ klarhed og indlevelse, kan et menneske begynde at realisere sin unikke egenart - en essens, der paradoksalt nok transcenderer det personlige og åbner til det fælles, det kollektive - hen imod enhed og samhørighed. Gennem indre øvelser, kontemplationer og selvindsigt, bl.a. ud fra Jes Bertelsens undervisning, er det muligt mere konkret at tilegne sig et sådant højere perspektiv.
 
Selvets pædagogik inkluderer arbejde med vidnebevidsthed (mindfulness), empatisk resonans, livfuldhed i kroppen og et skabende nærvær i samspil med omverdenen.